Cennik

Zamówienie na paczkę

 

 

Zasady realizacji zamówienia na dostarczenie paczki żywnościowej przez osobę najbliższą.

Zamówienie na dostarczenie paczki osoba najbliższa może złożyć bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę (kantyna).

Aby zamówić paczkę żywnościową w punkcie sprzedaży, należy:

  1. Pobrać formularz zamówienia na paczkę, który dostępny jest w punkcie sprzedaży, w biurze przepustek, w poczekalni dla odwiedzających, w sali widzeń oraz na stronie internetowej poniżej.

  2. Wypełnić formularz zamówienia na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży, wpisując w odpowiednie rubryki nazwę produktu, pozycję katalogową, ilość, cenę, wagę i wartość. Powyższa lista produktów jest dostępna w punkcie sprzedaży, w sali widzeń oraz na stronie internetowej.

  3. Dokonać wpłaty środków finansowych, odpowiadających wartości zamówionych produktów na numer konta:

Punkt sprzedaży w Areszcie Śledczym w Mysłowicach.:

Numer konta, na który należy dokonywać wpłat za zamówienie paczki dla osadzonych:

PL 76 1750 1035 0000 0000 3670 3838

Ww. numer nie dotyczy wpłat na konto depozytowe, czyli na tzw. "wypiskę"
Nr konta depozytowego Aresztu Śledczego w Mysłowicach umieszczony jest w zakładce "Dla interesantów".

Dane do przelewu:

PPO Rakon w Raciborzu

ul. J. von Eichendorffa 14

47 - 400 Racibórz

4.W tytule przelewu/przekazu należy zamieścić

- nazwisko i imię osadzonego,

- imię ojca,

- datę urodzenia adresata paczki,

- nazwę jednostki w której przebywa osadzony.

5. Przekazać lub przesłać do punktu sprzedaży w Areszcie Śledczym wypełniony formularz zamówienia na paczkę wraz z dowodem wpłaty na nw. adres:

Areszt Śledczy

Kod pocztowy: 41-400

Miasto: Mysłowice

Ulica: Szymanowskiego 6

Zamówienie może być przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki. Paczka jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji zakładu karnego, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego). Osoba zamawiająca paczkę wpisuje na odwrocie formularza zamówienia na paczkę swój dokładny adres lub numer konta bankowego.

 

Przesłanie lub dostarczenie paczki z odzieżą, bielizną, obuwiem, przedmiotami osobistego użytku, środkami higieny osobistej oraz lekarstwami może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora zakładu karnego.

Przyjmowanie paczek odbywa się codziennie w godz. od 8.00 do 18.00.

Wewnątrz wszystkich paczek, o których wyżej mowa należy umieścić spisy ich zawartości.

Przesłane paczki dla skazanych, powinny być w sposób widoczny opisane na zewnątrz przez nadawcę np: "odzież", "leki", "książki i prasa", itp.

Zabrania się wnoszenia na teren zakładu oraz przekazywania w paczkach; w szczególności:

1) wszelkiego rodzaju broni (w tym białej), amunicji, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych, chemicznych, przedmiotów do obezwładniania,

2) papierosów, tytoniu oraz wyrobów tytoniowych,

3) napojów alkoholowych, cieczy i artykułów zawierających alkohol,

4) środków odurzających i psychotropowych,

5) środków łączności, nośników do przechowywania i transmisji danych (np. pendrive), itp.,

6) gazu, benzyny do zapalniczek oraz innych środków łatwopalnych,

7) wody kolońskiej i toaletowej , dezodorantów innych niż w sztyfcie,

8) artykułów chemii gospodarczej nie będące w przeźroczystym opakowaniu (płyny do prania, płukania, mycia naczyń, żele po pod prysznic, szampony itp.),

9) lekarstw, preparatów witaminowych, odżywek,

10) pieniędzy, papierów wartościowych i wyrobów jubilerskich,

11) wszelkich innych artykułów, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji.