Zasady realizacji zamówienia na dostarczenie paczki żywnościowej przez osobę najbliższą.

Zamówienie na dostarczenie paczki osoba najbliższa może złożyć bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę (kantyna).

Aby zamówić paczkę żywnościową w punkcie sprzedaży, należy:

  1. Pobrać formularz zamówienia na paczkę, który dostępny jest w punkcie sprzedaży, w biurze przepustek, w poczekalni dla odwiedzających, w sali widzeń oraz na stronie internetowej poniżej.

  2. Wypełnić formularz zamówienia na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży, wpisując w odpowiednie rubryki nazwę produktu, pozycję katalogową, ilość, cenę, wagę i wartość. Powyższa lista produktów jest dostępna w punkcie sprzedaży, w sali widzeń oraz na stronie internetowej.

  3. Dokonać wpłaty środków finansowych, odpowiadających wartości zamówionych produktów na numer konta:

Punkt sprzedaży w Zakładzie Karnym w Głubczycach.:

Numer konta, na który należy dokonywać wpłat za zamówienie paczki dla osadzonych:

PL 33 1750 1035 0000 0000 3670 2672

Ww. numer nie dotyczy wpłat na konto depozytowe, czyli na tzw. "wypiskę"
Nr konta depozytowego Zakładu Karnego w Głubczycach umieszczony jest w zakładce "Dla interesantów".

Dane do przelewu:

PPO Rakon w Raciborzu

ul. J. von Eichendorffa 14

47 - 400 Racibórz

4.W tytule przelewu/przekazu należy zamieścić

- nazwisko i imię osadzonego,

- imię ojca,

- datę urodzenia adresata paczki,

- nazwę jednostki w której przebywa osadzony.

5. Przekazać lub przesłać do punktu sprzedaży w zakładzie karnym wypełniony formularz zamówienia na paczkę wraz z dowodem wpłaty na nw. adres:

Zakład Karny Głubczyce

Kod pocztowy: 48-100

Miasto: Głubczyce

Ulica: Kochanowskiego 3

Tel. 774852015, Fax: 774859771

Zamówienie może być przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki. Paczka jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji zakładu karnego, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego). Osoba zamawiająca paczkę wpisuje na odwrocie formularza zamówienia na paczkę swój dokładny adres lub numer konta bankowego.

 

Przesłanie lub dostarczenie paczki z odzieżą, bielizną, obuwiem, przedmiotami osobistego użytku, środkami higieny osobistej oraz lekarstwami może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora zakładu karnego.

Przyjmowanie paczek odbywa się codziennie w godz. od 8.00 do 18.00.

Wewnątrz wszystkich paczek, o których wyżej mowa należy umieścić spisy ich zawartości.

Przesłane paczki dla skazanych, powinny być w sposób widoczny opisane na zewnątrz przez nadawcę np: "odzież", "leki", "książki i prasa", itp.

Zabrania się wnoszenia na teren zakładu oraz przekazywania w paczkach; w szczególności:

1) wszelkiego rodzaju broni (w tym białej), amunicji, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych, chemicznych, przedmiotów do obezwładniania,

2) papierosów, tytoniu oraz wyrobów tytoniowych,

3) napojów alkoholowych, cieczy i artykułów zawierających alkohol,

4) środków odurzających i psychotropowych,

5) środków łączności, nośników do przechowywania i transmisji danych (np. pendrive), itp.,

6) gazu, benzyny do zapalniczek oraz innych środków łatwopalnych,

7) wody kolońskiej i toaletowej , dezodorantów innych niż w sztyfcie,

8) artykułów chemii gospodarczej nie będące w przeźroczystym opakowaniu (płyny do prania, płukania, mycia naczyń, żele po pod prysznic, szampony itp.),

9) lekarstw, preparatów witaminowych, odżywek,

10) pieniędzy, papierów wartościowych i wyrobów jubilerskich,

11) wszelkich innych artykułów, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji.