Administratorem Państwa danych jest Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe "Rakon" w Raciborzu

(Racibórz, 47-400, ul. J. Von Eichendorffa 14, tel.: 32 415 34 63, e-mail: sekretariat@rakon.com.pl),

które wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych :

Grzegorz Krawiec (e-mail: iod@rakon.com.pl).

Dane przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia złożonego drogą elektroniczną

oraz czynności poprzedzających przystąpienie do realizacji zamówienia,

na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO*, przez okres jego realizacji oraz po jego zakończeniu

przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego.

Odbiorcami danych są wyłącznie upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,

żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia.

* RODO – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27.04.2016 r.